POLIGALANT – Predelava plastičnih mas

Osnovna dejavnost podjetja Poligalant d.o.o. iz Volčje Drage, je razvoj, proizvodnja in trženje proizvodov iz LDPE, HDPE, PP, kaširanih in biološko razgradljivih materialov. Glavni poudarek je na avtomatskih folijah in vrečkah modernih oblik, oba programa pa odlikuje visoko kvaliteten flekso tisk.

Na količinski ravni dosega letna proizvodnja ca 8.000 ton. Z našimi izdelki oskrbujemo številna priznana podjetja tako doma kot v tujini, kamor izvozimo več kot 40% naših proizvodov (EU in tretje države).

Kakovost, poudarek na razvoju inovativnih rešitev ter skrb za družbeno in naravno okolje so strateške usmeritve družbe, ki jih potrjujeta in hkrati nadgrajujeta pridobitev mednarodnega standarda ISO 9001:2000 ter certifikat EPI za proizvodnjo biološko razgradljivih proizvodov. Uspešnost naše usmeritve potrjujejo tudi vrhunske uvrstitve naših proizvodov na tekmovanju Grand Prix Cyrel za države Beneluksa, kjer smo kot edini slovenski proizvajalec doslej leta 2005 osvojili prvo in tretjo nagrado. Priznanje, s katerim dokazujemo kakovost naših proizvodov in upravičujemo zaupanje naših kupcev, nas uvršča med vodilne proizvajalce potiskanih nakupovalnih vrečk v Evropi.

 

Proizvodnja

Proizvodnja je organizirana po smiselnih tehnoloških postopkih. Sestavljena je iz treh tehnološko zaključenih oddelkov, ki so lahko samostojne enote, pri nas so povezane v kontinuiran proces do končne faze.

 

Ekstruzija

Naša linija vključuje 1 koekstrudorja in 2 ekstrudorje, na katerih lahko iz LDPE ali HDPE ekstrudiramo mono dvo ali trislojne folije, polrokave, rokave in rokave z gubami v debelinah od 8 do 200 mikronov ter širinah od 200 do 4.800 mm. V skladu s strateško usmeritvijo podjetja v odgovorno ravnanje z okoljem tehnološki odpad iz naše proizvodnje regeneriramo in ponovno uporabimo kot regenerat.

 

Tisk

Ker je izgled končnega izdelka vse bolj pomemben, lahko vsak material potiskamo v šestih ali osmih barvah na vrhunskih, računalniško podprtih fleksotiskarskih strojih s centralnim bobnom širine do 1.300 mm, ki so prilagojeni visokim zahtevam današnje industrije. Celotno tiskarsko linijo, skupaj z mešanjem barv v avtomatizirani mešalnici, nadziramo računalniško, kar zagotavlja ves čas tiska nespremenjene barve in 100% ponovljivost barv, shranjenih v bazi za vsakega partnerja posebej, kar je tudi svojevrstna zaščita pred ponaredki. Tiskarski oddelek ima na voljo tudi stroj za izdelavo klišejev, saj samo s kakovostno izdelanimi klišeji in natančno montažo le-teh na valje lahko zagotovimo vrhunski tisk vašega dizajna.

Kaširanje

Kot odgovor na vedno višje zahteve glede bariernih lastnosti folij in ob upoštevanju okoljskih zahtev naša proizvodnja že skoraj deset let ponuja kaširanje brez topil. Laminacija v širinah do 1.300 mm omogoča lepljenje dveh, treh ali štirih različnih materialov skupaj, z namenom izboljšanja bariernih lastnosti materialov, podaljševanja roka trajanja izdelkov in še boljšega optičnega izgleda folij.

Rezalna linija

Avtomatsko vodene rezalke služijo razrezu avtomatskih folij na odgovarjajočo širino.

Konfekcioniranje

V oddelku je instaliranih 5 visoko produktivnih namenskih strojev, večinoma s tiskom v liniji, ki so namenjeni izdelavi tipskih vrečk.

HACCP

V skladu z našim proizvodnim programom, ki je v veliki meri usmerjen v artikle za pakiranje hrane, je naša proizvodnja z namenom zagotavljanja prehrambne varnosti potrošnikov urejena po evropskih standardih HACCP.

Razvoj

Osnovna naloga je predvsem stalno izboljševanje tehnoloških procesov in vizija novih izdelkov. Veliko poudarka je na razvoju bio-razgradljivih folijah, katere smo zaceli tudi tržiti, ter avtomatskih folijah.

 Sistem vodenja kakovosti obsega vse aktivnosti, ki jih izvaja družba z namenom vodenja, obvladovanja in zagotavljanja kakovosti na naslednjih področjih:

  • določanje zahtev, potreb in pričakovanj odjemalcev,
  • določanje specifikacij proizvoda in ocenjevanje primernosti rešitev za odjemalca,
  • izbira gradnikov in dobaviteljev,
  • vzpostavljanje povezav z dobavitelji, razvoj in vzdrževanje procesa nabave,
  • dokumentiranje proizvodov in procesov,
  • kontrolne operacije, nadzor in preskušanja za proizvode in procese,
  • pregledi in validacije,
  • usposabljanje osebja,
  • zagotavljanje virov za zgornje aktivnosti.

Sistem vodenja kakovosti vključuje politiko in cilje kakovosti, organizacijo družbe, dokumente za vodenje procesov in dokumentacijo sistema vodenja kakovosti.

Služba kakovosti temelji na standardu kakovosti ISO 9001-2000.